• Praktický lékař pro dospělé
  • Preventivní a léčebné úkony
  • Dlouhodobě zaveden systém objednávek po telefonu
  • Nově zavedena možnost objednat se i přes internet

…aby doba čekání na ošetření byla co nejkratší.


Ceník služeb nehrazených ze ZP